5. Informationsinitiativ

Nedan kan du följa vår progressrapport för 2017.

Under januari har vi genomfört följande:

  • Artist nummer 2 har påbörjat sin återvinning
  • Planering inför lansering i mars av artist 2
  • Fortsatt kampanjande med Ebbot som inspiratör
  • Besvarat en mängd frågor via Facebook kring verksamheten och myten om att glasförpackningar av genomskinligt och färgat glas skulle blandas.