Svenska Metallkretsen AB

MetallKretsens verksamhet är en del av FTI.

Den 1 augusti 2007 övergick MetallKretsens operativa verksamhet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI. MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Det finns ingen person anställd i bolaget.

Ägare

Svenska MetallKretsen AB ägs gemensamt av företag som fyller förpackningar med varor, importerar färdigförpackade varor, bedriver handel med förpackade varor samt tillverkar förpackningar eller förpackningsråvaror. Ägare är Dagligvaruleverantörers förbund och Svensk Dagligvaruhandel.

MetallKretsen
sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.