om återvinningsstationer

Återvinningsstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Återvinningsstationerna är bara till för hushållen. Företag kan lämna en begränsad mängd förpackningar och tidningar på kommunens återvinningscentraler eller beställa hämtning via en entreprenör.

Lämna här, verksamheter

I en del kommuner förekommer lokala namn för återvinningsstation, till exempel returpunkt eller återvinningsplats. Det finns också kommuner där man valt att inte samla in tidningar på återvinningsstationen.

Återvinningsstationernas placering

Hitta en återvinningsstation

Huvudprincipen för placering är att det ska vara platser där människor rör sig och som är tillgängliga även för de som inte har bil. Placeringen anpassas efter hur det ser ut i kommunen och antal invånare. En annan viktig detalj är att lastbilarna ska kunna tömma behållarna och vända på platsen.

FTI äger inte marken där återvinningsstationerna står. Vi söker bygglov hos kommunen eller tillstånd av markägaren för att kunna ställa ut en station. Vi har löpande dialog med kommunerna om hur insamlingen fungerar och hur den kan förbättras. I tätbebyggda områden är marken begränsad och ska räcka till många olika intressen. Därför händer det tyvärr att möjligheten till återvinning minskar när markägaren prioriterar bostäder, parkeringsplatser med mera.

Rena återvinningsstationer

Nedskräpning och dumpning av avfall är ett samhällsproblem. FTI har tillsammans med 19 kommuner testat olika metoder för att minska dumpningen av grovsopor på återvinningsstationer. Resultaten av testerna visar positiva resultat. Vi kan även se en positiv trend i jämförelse med samma tidsperiod 2016.

Kommunen hjälper dig med övrigt avfall

Avfall som inte får eller ska lämnas på återvinningsstationen, till exempel grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor, porslin och farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral eller på annan plats som kommunen hänvisar till.

På återvinningscentralen kan du ofta också lämna stora förpackningar som inte går in i behållarna på återvinningsstationen.

Kontakta din kommun för mer information, eller besök avfallsportalen Sopor.nu

Sopor.nu

Har inga servicemeddelanden...