Hämta material

Här hittar du informationsmaterial för nedladdning.

Vi har information om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar översatt till andra språk.

Dekaler till insamlingsbehållarna på återvinningsstationerna och andra större kärl beställer du också här.

I vår bildbank finns fotografier och illustrationer som är fria att använda i syfte att informera om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.

Har inga servicemeddelanden...