Ägare och styrelse

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Svensk Plaståtervinning, RK Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen.

I FTI:s styrelse sitter representanter utsedda av materialbolagens ägare.

Styrelsen för FTI utgörs av:

  • Lars Påhlson – Ordförande
  • Peter Trimmel – Svenska Metallkretsen
  • Mattias Philipsson – Svensk Plaståtervinning
  • Magnus Andersson – Svensk Glasåtervinning
  • Ingrid Näsström – RK Returkartong
  • Daniel Jacobsson - Arbetstagarrepresentant, Akademikerna FTI

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma.

Login styrelse

Har inga servicemeddelanden...