Finansiering

Insamlings- och återvinningssystemet kostar varje år cirka en miljard kronor att driva runt.

En del av finansieringen sker genom det insamlade materialets värde, men det täcker inte hela kostnaden. På förpackningar finns därför en förpackningsavgift som producenterna betalar. Avgiften är viktbaserad och skiljer sig mellan de olika materialslagen och för hushålls- och verksamhetsförpackningar, beroende på hur de belastar systemet ekonomiskt.

För tidningar tas det däremot inte ut några avgifter utan de företag som står bakom materialbolaget Pressretur står för alla kostnader.

Verksamheten drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma enligt företagets bolagsordning.

Underhållsarbete

Torsdagen 25 april kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv