Finansiering

Förpacknings- och tidningsinsamlingens verksamhet finansieras till största delen av förpackningsavgifter.

Insamlings- och återvinningssystemet kostar varje år cirka en miljard kronor att driva runt. En del av finansieringen sker genom försäljningen av insamlat och sorterat material. Det insamlade materialets värde täcker dock inte hela kostnaden. Därför finns en förpackningsavgift som producenterna betalar. Avgiften är viktbaserad och skiljer sig mellan de olika materialslagen och för hushålls- och verksamhetsförpackningar, beroende på hur de belastar systemet ekonomiskt.

Verksamheten drivs utan vinstintresse. Resultatet återförs därför till verksamheten. Eventuell vinst får inte användas till aktieutdelning. Målsättningen är att resultatet ska balanseras +- 0 under en konjunkturcykel.

Har inga servicemeddelanden...