Redovisningsdatum

Vi skickar ut redovisningsunderlag varje månad, kvartal eller en gång per år beroende på hur mycket förpackningsmängder du har. Redovisning ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar oss tillhanda från fakturadatum.

Redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Datum för redovisning och betalning


Redovisning

Redovisa senast

Betalas senast

Helår

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 1

25 april

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 2

25 juli

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 3

25 oktober

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 4

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Redovisa via kundsidorna

Företagen redovisar sina förpackningsmängder via sina kundsidor. Läs mer om vad som ska ingå i redovisningen i FTI:s Anvisningar (pdf)PDF

Tillverkar eller importerar ditt företag förpackningar? I så fall gäller särskilda regler för dig. Se FTI:s Anvisningar (pdf)PDF för information om redovisningen.  

Har inga servicemeddelanden...