Har ditt företag ett producentansvar?

För att vara säker på att du redovisar korrekt kan du följa nedanstående checklista:

1. Importerar eller för ni in något från annat EU-land, dvs köper ni in varor från utländsk leverantör? (Gäller både varor ni säljer vidare och eventuella råvaror.)

Om ja, notera vad ni importerar. Du måste redovisa för alla förpackningarna runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar.

2. Köper ni förpackningar för egen fyllning/inpackning/ompackning?

Om ja, notera de förpackningar ni köper in. Ta inte med de förpackningar som er leverantör eventuellt redan betalat för.

Om du svarat nej på båda frågorna ovan har du inget att redovisa för. Då kanske en anslutning till FTI inte är nödvändig? Kontakta oss gärna för en avstämning.

3. Exporterar ni eller för ut till annat EU-land?

Om ja, tänk då på att du inte ska redovisa det som exporteras/förs ut till annat EU-land. Om ni exporterar förpackningar eller varor där er leverantör redan har betalat förpackningsavgiften har ni rätt att få avgiften tillbaka.

Behöver ni hjälp?

Våra kundansvariga gör även besök hos företag för att hjälpa till att säkerställa att redovisningarna är rätt. Kontakta oss om du önskar ett besök.

Har inga servicemeddelanden...