Materialbolagen

FTI ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen (PK), Pressretur, RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och Svensk Glasåtervinning.

Plastkretsen (PK)

Plastkretsen är materialbolaget för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Sedan augusti 2007 har bolagets operativa verksamhet flyttats över till FTI. Plastkretsen AB ägs gemensamt av fyllare, importörer, handel och emballagetillverkare.

Ägs av PIR (Plastbranschens Informationsråd), Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Det finns ingen person anställd i bolaget. Mer om Plastkretsen.

Pressretur

Pressretur är det materialbolag som ansvarar för insamling och återvinning av tidningar i Sverige. De uppdrar åt FTI att utföra planering och utveckling av de gemensamma återvinningsstationerna. Pressretur organiserar sin egen insamling, men har ett nära samarbete med FTI. Till exempel har FTI mandat att kontrollera att deras entreprenörer fullföljer sina åtaganden. Företaget har en person anställd. Mer information om Pressretur finns på deras webbplats.

RK Returkartong

Returkartong är materialbolaget för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Sedan augusti 2007 har bolagets operativa verksamhet flyttats över till FTI.

Returkartong AB ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och distributörer. Det finns ingen person anställd i bolaget. Mer om Returkartong.

Svenska MetallKretsen

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Sedan augusti 2007 har bolagets operativa verksamhet flyttats över till FTI.

MetallKretsen AB ägs gemensamt av fyllare, (de som fyller förpackningarna med varor) importörer och handeln. Det finns ingen person anställd i bolaget. Mer om MetallKretsen.

Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. På deras anläggning i Hammar tas alla insamlade glasförpackningar i Sverige om hand och blir till ny glasråvara.

De uppdrar åt FTI att utföra planering och utveckling av de gemensamma återvinningsstationerna. Svensk Glasåtervinning organiserar sin egen insamling, men har ett nära samarbete med FTI. Till exempel har FTI mandat att kontrollera att deras entreprenörer fullföljer sina åtaganden. Mer om Svensk Glasåtervinning finns på deras webbplats.

Bolag utan vinstintresse

Alla fem materialbolag drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma, detta för att kostnaden för insamlingen och återvinningen ska påverka priset på varorna så lite som möjligt.

MetallKretsen
Plastkretsen
Pressretur
Returkartong
SGÅ

Underhållsarbete

Torsdagen 15 november kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv