Materialbolagen

FTI ägs av de fyra materialbolagen Svensk Plaståtervinning (tidigare Plastkretsen), RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och Svensk Glasåtervinning.

Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning är materialbolaget för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Svensk Plaståtervinning ägs gemensamt av fyllare, importörer, handel och emballagetillverkare.

Ägs av PIR (Plastbranschens Informationsråd), Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Mer om Svensk Plaståtervinning.

RK Returkartong

Returkartong är materialbolaget för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

Returkartong AB ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och distributörer. Mer om Returkartong.

Svenska MetallKretsen

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

MetallKretsen AB ägs gemensamt av fyllare, (de som fyller förpackningarna med varor) importörer och handeln. Mer om MetallKretsen.

Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. På deras anläggning i Hammar tas alla insamlade glasförpackningar i Sverige om hand och blir till ny glasråvara.

De uppdrar åt FTI att utföra planering och utveckling av de gemensamma återvinningsstationerna. Svensk Glasåtervinning organiserar sin egen insamling, men har ett nära samarbete med FTI. Till exempel har FTI mandat att kontrollera att deras entreprenörer fullföljer sina åtaganden. Mer om Svensk Glasåtervinning finns på deras webbplats.

Bolag utan vinstintresse

Alla fyra materialbolag drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma, detta för att kostnaden för insamlingen och återvinningen ska påverka priset på varorna så lite som möjligt.

MetallKretsen
Plastkretsen
Returkartong
SGÅ
Har inga servicemeddelanden...