Om anläggningen

De utvalda lokalerna ligger i Motala Företagspark, tidigare Electrolux fabriksområde. Denna anläggning bedöms har tillräckligt stor yta (14 000 kvadratmeter) samt är ett bra alternativ ur logistikperspektiv. Transporterna till och från anläggningen ska kunna göras på ett miljöeffektivt sätt. Anläggningen ska ta emot förpackningar som samlats in såväl i Smygehuk som i Haparanda. Den ska också ha bra kommunikationer till köpare av det återvunna materialet. Dessa finns i nuläget i huvudsak i norra Europa.

Hela anläggningen byggs inomhus där också all hantering ska ske. För närvarande anpassas lokalerna och området har också lokaler som tillåter ytterligare tillväxt vid behov. Företaget räknar med att börja bygga upp anläggningen vid halvårsskiftet 2018 och provdrift av anläggningen beräknas kunna ske redan i slutet av 2018.

Anläggningen beräknas ha ett 50-tal anställda. Rekrytering av dessa beräknas starta vid årsskiftet 2018/2019.