Frågor och svar om ny plastanläggning

Vartefter vi kommer lägre i planeringen uppstår alltfler frågor från boende, verksamheter och återvinnare. Nedan har vi besvarat några av dem som vi tänker oss ställs kring frukostborden i Motala.

Har du en fråga där du inte hittar svaret nedan, kontakta oss.

Varför behövs en ny anläggning?

Allt fler hushåll ökar sin återvinning av plastförpackningar. Europa har höjda mål och krav i ett nytt direktiv för förpackningsåtervinning och allt fler länder efterfrågar återvinningsanläggningar. När plastförpackningarna samlas in måste de sorteras upp i olika polymersorter så att varje sort kommer till bästa möjliga användning vid tillverkning av nya plastprodukter.

Hur många anställda räknar ni med på anläggningen?

Anläggningen beräknas ha drygt 40 anställda när den är i full drift.

Hur omfattande kommer antalet transporter till och från anläggningen vara?

Transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil på vardagar. Vi räknar med cirka 40 lastbilar per vardag.

Finns det risk för ljud, lukt, nedskräpning och annat som förfular miljön?

Hela verksamheten inklusive lager kommer hållas inomhus så de störande momenten som verksamheten för med sig ska vara små.

Hur kommer ni rekrytera medarbetare till anläggningen?

Svensk Plaståtervinning rekryterar med stöd av Learnia, vänd dig dit vid frågor.

Har inga servicemeddelanden...