Störningsinformation, återvinningsstationer

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga eller flytta en station på grund av markarbeten eller andra störningar på platsen. Du hittar informationen här.

Trollhättan

Återvinningsstationen på Syltevägen i Trollhättan stängs temporärt 29 mars på grund av gatuarbete på platsen. Stationen beräknas vara tillbaka i mitten av juli.

Tyresö

Stationen vid Nyforsplan stängs tillfälligt 7 februari på grund av byggnation i området. Stationen beräknas vara tillbaka v.30

Nyköping

Följande stationer är tillfälligt borttagna eftersom marken ska asfalteras. De ställs tillbaka så snart arbetet är klart.

P-plats öster (9450), Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan, p-plats väster (9456), Tessinområdet (9457), Råby skola (9475), Bakom Coop (16246), Långsättersvägen 6 (16479).

Sollefteå

Station 9892 vid Cirkle K och Sollefteå Servicecenter på Långselevägen i Sollefteå stängs tillfälligt 1 juni på grund av byggnation på platsen.

Under tiden som arbetet pågår hänvisar vi till återvinningsstationerna på Strandgatan och Gärdesgatan.

Har inga servicemeddelanden...