Störningsinformation, återvinningsstationer

Ibland händer det att vi tillfälligt måste stänga eller flytta en station på grund av markarbeten eller andra störningar på platsen. Du hittar informationen här.

Hörnefors

Återvinningsstationen på Skatvägen tas bort tillfälligt 22 oktober under tiden som återvinningscentralen bygger om. Arbetet beräknas vara färdigt januari 2020.

Stockholm

Återvinningsstationen i korsningen Igeldammsgatan/Fleminggatan tas bort temporärt den 1 oktober 2019 då exploateringskontoret ska genomföra ett arbete på platsen. Arbetet beräknas ta tre månader.

Har inga servicemeddelanden...