övriga filmer

Fastighetsnära insamling

Växjöbostäder har producerat denna film till sina hyresgäster. Den visar hur mycket fastighetsnära insamling och återvinning både kan bidra till sänkta kostnader för varje enskilt hushåll och effektivt spara på resurserna av vår gemensamma miljö. Filmen är producerad i samarbete med FTI.

Nere till höger i filmrutan kan du välja att se filmen på hela skärmen.

Har inga servicemeddelanden...