Ordförklaringar

Här förklarar vi vad orden betyder i bilden som visar tider för när återvinningsstationen töms och städas.

Förp - förpackning

Av utrymmesskäl förkortar vi ordet förpackningar till förp. Du vet väl att det bara är förpackningar och tidningar som ska lämnas på återvinningsstationen?

Glasförp, varför står det två gånger?

På varje återvinningsstation finns minst en behållare för färgade och en för ofärgade glasförpackningar. Det är viktigt för återvinningen att hålla färgade glasförpackningar separerade från ofärgade glasförpackningar. Vissa tömningsbilar har därför två separata fack för glasförpackningar i bilen.

Sortera glasförpackning

Pappersförp – pappersförpackningar

Alla förpackningar av pappersfiber är pappersförpackningar – oavsett om det är av kartong, wellpapp eller papp/papper. Tänk på att även papperskassar, mjölkförpackningar och liknande är pappersförpackningar.

Sortera pappersförpackningar

Metallförp – metallförpackningar

Alla metallförpackningar läggs i samma behållare, såväl de av stål som de av aluminium. Dessa skiljs åt med automatik av magneter vid återvinningen. Lägg dem lösa i behållaren, så att det går lätt.

Sortera metallförpackningar

Plastförp – plastförpackningar

Alla plastförpackningar läggs i samma behållare på återvinningsstationen. Du behöver inte skilja mjuka och hårda plastförpackningar åt, det sker automatiserat vid återvinningsanläggningen.

Sortera plastförpackningar

Ej rapporterad

Detta kan bero på flera saker, exempelvis:

  • Rapport om genomförd städning och/eller tömning saknas. Ibland tar vi in extra personal för att tömma behållare på en återvinningsstation. Då har personalen vanligtvis inte handdator med sig, och kan därför inte registrera en genomförd tömning. Vid dessa tillfällen är inte uppgiften om senaste tömning uppdaterad, då visas Ej rapporterad.

  • I normalfallet visar vi det datum när den sista tömningen skett under de senaste 16 veckorna. I enstaka fall är det längre tid mellan tömningarna. Om det har gått mer än 16 veckor sedan sista tömning visas Ej rapporterad.

Återvinns ej här

En behållare för detta förpackningsmaterial finns inte på denna återvinningsstation.

Tömningen sker löpande enligt schema

Vi har regelbundna tömnings- och städscheman för alla återvinningsstationer i hela landet. Körschema för tömning och städning kan ändras. Det innebär att vi i vissa fall inte kan visa tid för nästa tömning eller städning i förväg.

Har inga servicemeddelanden...