Avgifter

Årsavgift

Årsavgiften är 1 500 kronor per kalenderår.

Lägsta avgift för att vara ansluten till FTI är 2 000 kronor inklusive årsavgiften. Detta gäller företag som redovisar förpackningsmängder motsvarande förpackningsavgifter mindre än 500 kronor per år.

Fasta schabloner
De fasta schablonerna är 2 000 kronor, 4 000 kronor alternativt 8 500 kronor per år (inklusive årsavgiften). Mer om schablonavgifter.

Förpackningsavgifter

Från 1 april 2018 gäller följande förpackningsavgifter.

Förpackningsavgifter 2015-2015

Minimibelopp/schablonavgifter

Företag med mindre mängder förpackningar betalar ett minimibelopp/schablonavgift i stället för att redovisa de faktiska förpackningsmängderna.

Alla företag betalar minst 2 000 kronor per kalenderår inklusive årsavgift.

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.