Inlaga till Miljödepartementet

Med anledning av ett brev från Miljödepartementet (2018-01-11) har vi svarat och lämnat synpunkter om producentansvarets utveckling, pågående process och aktuella frågeställningar.

Inlagan i sin helhet kan laddas ner via länken.

FTI:s inlaga till Miljödepartementet, 2018-01-19PDF

Vid frågor kontakta

Håkan Ström, Kommunikationchef

E-post: press@ftiab.se

Mobil: 072-453 07 19