tYPSKISSER FÖR UTFORMNING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER

Här hittar du dokument som visar utformningen på vanligt förekommande återvinningsstationer.

Skisserna ger en uppfattning om hur stor yta som behövs för behållarna respektive tömningsfordonen, som kan vara bra att känna till vid planeringen av avfallshanteringen i din kommun.

Är du osäker på vilka behållare som kan användas i din kommun, kontakta oss.

Önskar ni en dwg-fil? Kontakta oss.

Typskisser

Dokumenten är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Typskiss KL3PDF

Typskiss KL7PDF

Typskiss KOMBIPDF

Typskiss CITYPDF

Typskiss Alla samlade i ett dokumentPDF

Kontakt

Vid frågor kontakta bygglovsansvarig på 08-566 144 00, bygglov@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...