Kommuner

Vi samarbetar med Sveriges 290 kommuner kring planering och utveckling av insamlingssystemet. Här har vi samlat information för dig som jobbar på kommun eller kommunalt bolag.

 • 2020-07-01
  Ny märkning för förpackningar
  Den första juli uppdateras vår märkning för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Färgerna för de olika materialslagen uppdateras, och störst förändring blir det för plast som går från orange till lila.

 • 2020-06-30
  FTI välkomnar omtag av Förpackningsförordningen
  Regeringen har aviserat att man avser att senarelägga ikraftträdandet av bestämmelserna om tillståndspliktigt insamlingssystem. Bakgrunden till detta är bland annat att Naturvårdsverket inte anser att kraven i förordningen kan uppfyllas inom den tajta tidsramen som är satt.

 • 2020-06-23
  Återvinningsbarometern 2020
  Svenska folket fortsätter att återvinna i hög grad. Trots detta uppger de svarande i årets Återvinningsbarometer att de slänger 1 av 5 förpackningar i soporna. Vad kan vi göra för att återvinna mer och hur återvinns till exempel engångsgrillen? Det berättar vår kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson, i Nyhetsmorgon.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...