Förpackningsmaterial

Wellpapp

Wellpapp är den vanligaste förpackningstypen som sorteras ut hos företag. Materialet har ett stort värde och större komprimerade mängder kan komma att täcka kostnader för hämtning. Ju mindre inblandning av andra material, desto högre är värdet. Wellpapp kännetecknas av att den alltid innehåller ett vågskikt, fluting. Fiberförpackningar utan detta skikt är papper/kartong.

Papper/kartong

Andra fiberförpackningar än wellpapp samlas i allmänhet in av samma entreprenör som den som hämtar wellpappen. Rådgör med din hämtningsentreprenör om hur ni ska sortera dessa förpackningar. Mindre mängder kan vanligen sorteras tillsammans med wellpappen. Vid egen avlämning till mottagningspunkter (återvinningscentraler och liknande), följ anvisningar på platsen.

Plast

Pallemballage. Till exempel transportfilm, krympfilm, sträckfilm och bubbelfilm/blåsfilm; endast av mjuk polyeten (LDPE, LLDPE) + bild av triangelpilar med "4" inuti. Materialet ska vara rent och torrt. Ta bort snören, tejp, plast- eller metallband. De kan levereras löst i transparent, perforerad säck eller balat (underlättar förvaring/transport).

Hårda plastförpackningar. Till exempel plastdunkar, fat, burkar, hinkar, bobiner, plasttunnor, flaskor och lådor. Dessa förpackningar består ofta av hård polyeten (HDPE) eller polypropen (PP). (bilder respektive triangelsymbol) Materialet ska vara rent och torrt. Korkar och lock ska vara avtagna och läggas löst med övrigt material. Ta bort handtag och detaljer av annat material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.

Mjuka plastförpackningar. Till exempel frigolit, cellofan, plastband, penseltorra färg-, lim- och spackelburkar, förpackningsfilm (som laminat, inte mjuk polyeten). Materialet ska vara tömt och dropptorrt. Korkar och lock ska vara avtagna och läggas löst med övrigt material. Ta bort detaljer av annat material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.

Märkningspliktiga kemiska produkter För förpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska produkter se information här

Metall

Plåtfat. Faten måste vara tömda när de lämnas för omhändertagande. Följ de tömningsinstruktioner som leverantören lämnar.

Färgburkar/limburkar. Tomma färgburkar som lämnas till återvinning ska vara helt tömda och pensel- eller spackelrena.

Stålband/tråd. För stålband och baltråd finns ett pantsystem som stödjer insamlingen av utsorterade fraktioner. Materialersättningen baseras på och är högre än den officiella skrotprisnoteringen.

Övrigt. Övriga metallförpackningar som innehållit kemikalier, följ leverantörens anvisningar. Sprayburkar ska vara helt tömda. Läs mer om farligt avfall och förpackningar.

Märkningspliktiga kemiska produkter. För förpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska produkter, se information här

Glasförpackningar

För flaskor utan pant och andra förpackningar av glas, kontakta inköpsansvarig på Svensk Glasåtervinning (www.glasatervinning.se). Glasflaskor med pant returneras till bryggeri etc, där flaskor diskas och återfylls.

Har inga servicemeddelanden...