Återvinning av plast ger tydliga klimatvinster

Plaståtervinning innebär stora vinster för vår planet. Det visar en undersökning gjord av miljökonsulten Profu, som gjorts på uppdrag av oss på FTI. När dina plastförpackningar återvinns till ny plast behövs mindre olja i tillverkningen av nya plastprodukter. Och för varje kilo återvunnen plast kan koldioxidutsläppen minska med upp till två kilo. Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

Profu har studerat de klimatvinster som blir resultatet av den insamling och återvinning av plastförpackningar, som sker genom FTI. Hela kedjan från återvinningsstationen till det att plasten är återvunnen har utvärderats, inklusive transporter och elförbrukning i återvinningsprocessen. Resultaten av undersökningen visar att dagens återvinning av plastförpackningar ger tydliga klimatvinster, och att det finns stor potential att öka klimatnyttan ytterligare.

En sak som framkom i undersökningen var, att även om det återvunna materialet måste transporteras långt, så är det bättre för klimatet att använda återvunnen plast i stället för olja i tillverkningen av nya plastprodukter.

Alltså, ju fler plastförpackningar som hamnar i återvinningen och kan användas till ny plast, desto bättre för planeten. Tack för att du hjälper till.

Faktablad om undersökningen (pdf)PDF

Hela rapporten Klimatpåverkan från FTI:s materialåtervinning av plastförpackningar (pdf)PDF

Har inga servicemeddelanden...