Skydd av data

Med den här sidan vill vi informera dig om hur vi använder den data vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har.

Information vi samlar in

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. Vi behandlar olika uppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss:

  • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress.
  • Om du är kontaktperson/anställd hos en våra leverantörer behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med vår leverantör (denna kommunikation kan, beroende på innehåll, komma att inkludera personuppgifter).
  • Om du är kontaktperson/anställd hos en våra kunder behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med vår kund (denna kommunikation kan, beroende på innehåll, komma att inkludera personuppgifter).

Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra anställda eller vårt servicecenter. Vi behandlar då dina kontaktuppgifter och information kopplad till ditt ärende.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan i syfte att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster. I det arbetet använder vi personuppgifter i följande ändamål:

  • För att administrera relationen med våra leverantörer och med dig som är kund hos oss.
  • För att skicka dig relevant information och marknadsföra våra tjänster.

Administrera relationen

  • Hantera ärenden som du skickar in till vår kundtjänst.
  • Fullgöra avtalet vi har med dig och fullgöra andra rättsliga förpliktelser, eller tillvarata rättigheter, som följer av lag, domslut eller myndighetsbeslut.
  • Kommunicera med dig, om du är kontaktperson hos en av våra kunder eller leverantörer, i syfte att fullgöra avtalet vi har med kunden eller leverantören och administrera relationen vi har med er. Detta innebär kommunikation kring leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen), hantering av betalningar med mera. Vi kommer även behandla dina kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida affärsrelationer och för att skicka relevant information.

Information och marknadsföring

För att vi ska kunna skicka så relevant information som möjligt till dig kommer vi att använda de uppgifter vi har om dig (kontaktuppgifter med mera) för att:

  • Skicka kommunikation, marknadsföring och nyhetsbrev (om du anmält att du önskar nyhetsbrev) till dig och berätta om nyheter som kan vara av intresse för dig. När vi skickar marknadsföring till dig via e-post kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter med andra. I samband med att vi tillhandahåller tjänster till dig kan det dock vara nödvändigt för oss att dela din information med andra så att vi till exempel kan tillhandahålla våra tjänster dig.

De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (till exempel leverantörer av IT-tjänster, IT-system, med mera) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller till till exempel myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet vi har med dig eller för andra nödvändiga ändamål, som att efterleva våra juridiska skyldigheter eller lösa tvister.

Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt uppgifternas känslighet som avgör. Om information är känslig bevaras den under kortare tid än om uppgifterna är harmlösa.

Läs vidare

Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen AB är personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor om dataskydd, kontakta gärna oss på gdpr@ftiab.se.

Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter hos Datainspektionen:

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Har inga servicemeddelanden...