upphandling av kundtjänst för felanmälan avslutad

Under hösten 2018 har FTI genomfört upphandling av vår telefonmottagning av anmälan om fel på våra återvinningsstationer. Upphandlingen är nu avslutad.

Avtalets driftstart är den 7 februari 2019. I god konkurrens mellan flera anbudsgivare har nuvarande samarbetspartner, Xzakt Kundrelation AB, fått förlängt förtroende genom ett starkt anbud efter att såväl kvalitet, utvecklingspotential som pris vägts samman. Avtalsperioden är tre år med möjlighet till ett plus ett års förlängning.

Eventuella frågor om upphandlingen skickas med e-post till annica.dahlberg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 21 februari kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv