2018-10-29

Upphandling av transporter pågår

Vi på Förpacknings- och tidningsinsamlingen genomför nu en upphandling av transporter från våra balningsanläggningar till Plastkretsens sorteringsanläggning i Motala. Avtalet innefattar även transporter från anläggningen i Motala till kunder både inrikes och utrikes.

Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 18 november 2018 kl 16.00

Se övriga datum samt hämta anbudshandlingar

Har inga servicemeddelanden...