2018-11-19

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Sverige klarade sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar under förra året. Det visar en rapport framtagen av Naturvårdsverket.

Den förpackningstyp som återvanns i högst utsträckning var glasförpackningar. Hela 93 procent av glasförpackningarna som sattes på den svenska marknaden 2017 gick till materialåtervinning. 82 procent av pappersförpackningarna och 84 procent av metallförpackningarna återvanns.

Vi svenskar är bra på att källsortera, det framgår tydligt i statistiken. Det innebär inte att vi på FTI slår oss till ro. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att förbättra insamlingssystemet för förpackningar och tidningar, så att ännu mer kan återvinnas, säger Eva Ellenfors, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Totalt återvanns 72 procent av alla förpackningar. Sverige klarar därmed med god marginal det nuvarande målet som är på 55 procent. Från och med januari 2020 höjs målen med upp till 20 procent, beroende på typ av förpackning.

De förpackningstyper som fortfarande har en bit kvar till målet på 90 procent är PET-flaskor och aluminiumburkar.

Läs rapporten i sin helhet på Naturvårdsverkets webbplats

Har inga servicemeddelanden...