Förordningarna för förpackningar och tidningar

Vår verksamhet utgår från de två förordningarna för förpackningar och tidningar.

Du kan läsa mer om förordningarna via länkarna nedan. De går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

Nya förordningar från och med 2019

I slutet av juni 2018 fattade regeringen beslut om ramar samt ansvarsfördelning för förpacknings- och tidningsinsamlingen. De nya förordningarna trädde i kraft den första januari 2019.

Vi välkomnar grunderna med fortsatt producentansvar och arbetar för att genomföra beslutet på ett effektivt sätt. Enligt vår tolkning ökar fastighetsägarens ansvar för att möta förordningarnas ambition.

FTI avser att fortsatt bygga förtroende för att vara det naturliga valet för ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Det innebär en utvecklingsresa de kommande åren för att kunna erhålla tillstånd att driva insamlingssystem från 2021.

För att kunna ansöka om tillstånd behöver ett antal frågeställningar klargöras och därför söker FTI samverkan med Naturvårdsverket för att nå dessa klargöranden. Befintliga återvinningsstationer ska upplevas välfungerande fram till 2021 och det innebär fortsatt underhåll, förbättrad drift och städning med ett i stort sett bibehållet antal stationer.

Enligt de nya förordningarna ska, från och med 2021, minst 60 % av bostadsfastigheter i landet erbjudas borttransport av förpackningsavfall och tidningar. Därefter ska förordningarna utvärderas av Naturvårdsverket innan nästa kravnivå om 100% inträder efter 2025.

Vi har tagit fram en vägledning till de nya förordningarna.

Rapport om Svenska folkets syn på återvinning (pdf)PDF

Promemoria och vårt remissvar

Miljödepartementets promemoria (pdf på Regeringens webbplats)

FTI:s remissvarPDF

FTI:s remissvar bilagaPDF

FTI:s KonsekvensanalysPDF

FTI:s Konsekvensanalys bilagaPDF

Har inga servicemeddelanden...