FÖRORDNING för förpackningar och tidningar

Vår verksamhet utgår från förordningen för förpackningar.

Du kan läsa mer om förordningen via länken nedan. Den går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

Förändringar kring förpackningsförordningen

Införandet av tillståndspliktiga insamlingssystem med start 2021, enligt beslut om förordningen om producentansvar år 2018, har senarelagts av regeringen. Miljödepartementet meddelade i februari 2021 att de ska genomföra en så kallad bokstavsutredning. Utredningens uppdrag är att ge förslag på den lagstiftning som behövs för att genomföra de reviderade avfallsdirektiv som beslutats av EU, samt att grundligt se över nu gällande bestämmelser om producentansvar för förpackningar. Ett stort fokus i utredningen är bland annat vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå materialåtervinningsmålen.

Miljödepartementet har meddelat att en reviderad förordning om producentansvar för förpackningar, baserad på utredningens arbete, sannolikt kommer beslutas om under våren 2022.

Producentansvaret för returpapper upphör

I januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamlingen flyttas över till Sveriges kommuner.

Har inga servicemeddelanden...