Regioner och ansvariga

I varje kommun har vi en ansvarig regionchef.

Regionchefen har det övergripande ansvaret för etablering av återvinningsstationer, samt ansvar för avtal och samråd med kommunerna i sitt område.

Region 1

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland

Region 2

Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland

Region 3

Värmland, Örebro

Region 4

Halland, Västra Götaland

Region 5

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland

Region 6

Gotland, Skåne, Södermanland

Region 7

Stockholm

Fastighetsnära insamling (FNI)

Ulrika Eliason, produktchef


Har inga servicemeddelanden...