2019-01-16

Två återvinningsstationer tas bort i Hallstahammar

Återvinningsstationerna på Hagvägen/Äggsjögatan, Kolbäck och på Baldersplan, Hallstahammar stängs 29 januari på grund av krav från markägaren som vill ha tillgång till fler parkeringsplatser. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstationerna på Bergsgatan, Kolbäck och stationen vid idrottsplatsen i Hallstahammar.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på på någon av våra andra stationer i Hallstahammar, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 39

lars.hafvenstrom@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...