TIS-projektet

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Det innebär nya, fler och högre krav på FTI:s verksamhet för att kunna ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). För FTI:s del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för TIS-projektet.

Logotyp TIS-projektet

I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper. (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). I samband med detta genomfördes förändringar i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Dessutom föreslogs förändringar i miljöbalken. De nya förordningarna införs successivt med start 1 januari 2019, men under perioden fram till den 1 januari 2021 lyder insamlingssystem under nuvarande förordningar.

Frågorna är många, inte minst från er i kommunen. Tanken med denna sida är att löpande publicera information om de framsteg som görs i arbetet inom TIS-projektet.

Vår vägledning till de nya förordningarna (pdf)PDF

 

Underhållsarbete

Torsdagen 21 februari kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv