2019-02-08

FTI deltar i forskningsprojekt om engångsförpackningar

Trenden att konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar mycket nedskräpning. FTI medverkar därför i ett forskningsprojekt som leds av RISE som syftar till att identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av ”on-the-go”-förpackningar.

Engångsförpackningar och -artiklar skapar stora problem, dels för att de inte samlas in i så hög utsträckning, dels för att de insamlade förpackningarna inte alltid återvinns i tillräckligt hög grad. Tomma förpackningar, plastbestick och andra engångsartiklar hamnar ofta i parker, på stränder och i våra hav trots en ökad miljömedvetenhet.

Att minska nedskräpningen kräver beteendeförändringar hos såväl konsumenter som aktörer i värdekedjan. Förpackningar och engångsartiklar måste hanteras mer cirkulärt jämfört med idag, dvs samlas in, återbrukas, materialåtervinnas och efterfrågas i högre grad.

För att åstadkomma detta krävs kraftfulla åtgärder från många aktörer i samhället. RISE har samlat ett flertal aktörer, däribland FTI, för att kartlägga och testa förutsättningar för ökad återanvändning och återvinning av förpackningar och engångsartiklar från "on-the-go"-verksamheter.

- FTIs uppdrag handlar inte bara att samla in och återvinna förpackningar, det medför också ett större samhällsansvar. Därför är vi väldigt glada att vi, med vår kompetens och erfarenhet, får möjligheten att bidra till lösningar i den här viktiga frågan, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Forskningsprojektet löper på ett år och finansieras av Vinnova. Förutom RISE och FTI medverkar COOP Sverige, Duni, Konsumentföreningen Stockholm, Papstar Sverige, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Sugi Group (PantaPå) och Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om projektet här

Har inga servicemeddelanden...