2019-02-12

Återvinningsstation tas bort i Eslöv

Återvinningsstationen vid ICA Kvantum på Kvarngränd i Eslöv kommer att stängas den 27 februari 2019 på grund av att ICA ska bygga om och att återvinningsstationen inte längre får plats. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Badhusparken.

– Det är aldrig roligt att behöva ta bort en central återvinningsstation som fungerat väl i många år utan att ha någon plats att flytta den till. Vi vill ju att man ska ha nära till en station och att stationer ska finnas där de behövs, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. - Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på närliggande stationer.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Badhusparken och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Jenny Randborg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...