2019-02-26

FTI presenterar insamlingsresultatet för 2018

Insamlingen av förpackningar ökade med nästan 7 procent under 2018, jämfört med föregående år. Det visar statistiken för FTI:s insamling från svenska hushåll. Statistiken finns tillgänglig per kommun.

Siffrorna för 2018 visar att under året lämnades 650 327 ton förpackningar och tidningar till återvinning. Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. Den största ökningen står mängden insamlad plast för.

I likhet med föregående år minskar mängden tidningar som lämnas till återvinning, som en följd av förändrade medievanor.

För dig på kommun och kommunalt bolag har vi tagit fram material som du kan använda för att sprida resultatet i din kommun.

Se statistiken för din kommun

Hämta material för kommunikation

Har inga servicemeddelanden...