2019-03-19

Tygelsjö får tillfällig återvinningsstation

Den 22 mars ställs en återvinningsstation ut i korsningen Glostorpsvägen/Ambultsvägen i Tygelsjö, Malmö. Stationen är en tillfällig placering som ersättning för stationen på Laavägen som togs bort för några veckor sedan. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Malmö kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Många Tygelsjöbor har saknat en station i området sedan återvinningsstationen på Laavägen stängde. Då det är svårt att hitta plats och få bygglov i Tygelsjö behövde vi för att få till en station använda platsen på Glostorpsvägen/Ambultsvägen trots att det är en utsatt placering nära hus och fastigheter, som många närboende yttrat sig över. Detta är dock en tillfällig lösning fram tills att Tygelsjöborna får sina fyrfackskärl. I samband med det kommer stationen att tas bort.

– Vi är glada att kunna lösa stationen i Tygelsjö tillfälligt även om vi vet att det inte är en optimal plats. Jag hoppas att Tygelsjöborna tar hänsyn till de som bor nära och inte lämnar sina förpackningar sent på kvällen, samt att man håller rent och snyggt och inte heller lämnar annat utanför behållarna, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...