2019-03-26

Återvinningsstation tas bort i Södertälje

Återvinningsstationen i korsningen Saltskogsvägen/Stålhamravägen stängs 5 april på grund av omfattande nedskräpning. Både Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Södertälje kommun har prövat flera åtgärder som ingen lett till någon förbättring. Vi hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till andra återvinningsstationer i området.

Återvinningsstationer är endast till för hushållens förpackningar och tidningar men vid stationen har det under en längre tid bland annat dumpats grovsopor och verksamhetsavfall. Extra skyltning på platsen och kontakt med fastighetsägare i området är några av de åtgärder som gjorts men som inte lett till något resultat.

– Omfattande sopdumpning har gjort att situationen blivit ohållbar och vi är tvungna att ta bort stationen. Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation stängs med hänsyn till att tillgängligheten då försämras för alla engagerade återvinnare, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. För Grovavfall hänvisar vi till återvinningscentralen i Tveta. Mer information hittas på kommunens webbplats.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För mer information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...