Frågor och svar för kommuner - implementation

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in kring implementation. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Har FTI, om ni blir ett TIS-godkänt system, planerat för hur utbyggnaden av FNI kommer att ske?

FTI har en övergripande bild av hur en utbyggnad skulle kunna ske. En detaljerad plan görs efter att samråden har genomförts med kommunerna.

Kommer kravet om borttransport från fastigheter att skärpas framöver för att ett insamlingssystem ska bedömas som lämpligt?

Ja, regeringen har beslutat att från och med den 1 april 2025 ska ett insamlingssystem erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av de vanligaste materialslagen och returpapper, från alla bostadsfastigheter i Sverige för att bedömas som lämpligt att erhålla tillstånd från Naturvårdsverket.

Hur ska TIS säkerställa att insamlingen och olika systemlösningar som finns på marknaden kommer fungera i hela ledet?

FTI har en övergripande plan för detta, ytterligare detaljer kommer att klargöras under samråden med kommunerna och andra aktörer på marknaden.

Vad menar FTI med att "60% av landets bostadsfastigheter ska erbjudas kostnadsfri borttransport"?

Att från januari 2021 ska det TIS-godkända systemet erbjuda 60% av landets bostadsfastigheter kostnadsfri borttransport av förpackningar och tidningar.

Hur ska 60% räknas? Måste det erbjudas kostnadsfri borttransport i landets alla kommuner eller räknas 60% på det totala antalet bostadsfastigheter?

Förordningen ställer inget krav på FNI i varje kommun före 2025, således mäts 60% på riksnivå.

Kommer TIS att säga nej till kommuner som vill ha FNI, om de inte ingår i vårt 60% erbjudande?

Ja, fram till 2025.

Ser FTI någon samordningseffekt att prioritera att införa FNI i de kommuner där man inte har matavfall ännu?

Nej FTI ser inte att vi kommer prioritera utbyggnad av FNI utifrån den aspekten.

Kan man som kommun besluta att införa villa-FNI endast på vissa materialslag?

Kommunen har i och med att det blir krav på tillstånd för att få samla in materialet inte något mandat att själva införa villa-FNI efter januari 2021.

I samråden ska insamlingssystemet utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras. Vad menar vi med utförligt?

Vi kommer på samråden att följa agendan som finns i den framtagna Samverkansplattformen.

Om samråd ska hållas inför ansökan, hur tänker vi leva upp till det om vi ska göra ansökan senast 31 mars 2020?

Vi kommer att hålla fysiska möten med kommuner som representerar 60% av landets bostadsfastigheter, med resterande kommuner kommer samråd att ske i digital form via en internetbaserad portal, Kommunportalen. Ansökan ska vara inskickad till Naturvårdsverket under mars 2020.

Kommer vårt system att vara tvingande för småhus eller finns det möjlighet att välja bort?

Fastighetsägarens möjlighet att avböja erbjudande om borttransport regleras av Avfallsförordningen § 24 e.

Har inga servicemeddelanden...