Frågor och svar för FNI-entreprenörer - kostnadsfördelning - Kostnadsfördelning

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

De administrativa kostnader som kommuner har vid införande av ett FNI-system, hur kommer den ersättningen att se ut?

TIS ersätter en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Kommer dagens system med uppföljning av entreprenörernas snittvikter att upphöra i och med nya förordningarna?

Nej sannolikt inte.

När det gäller Kvartersnära Insamling, vem iordningsställer och betalar för dessa?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

När vi beslutar om ersättningsnivån, väger vi då in kommuners kostnader för kundtjänst, administration, information och dylikt?

TIS ersätter en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Kommer TIS att särredovisa materialvärdet gentemot entreprenörerna?

Nej i och med de nya förordningarna så ändras ersättningsmodellen och ersättningen kommer att täcka borttransporten av materialet.

Om våra anläggningar inte kan ta emot materialet, på grund av för mycket material på sin anläggning, vem står för extrakostnaden som blir om entreprenören tvingas köra till annan anläggning som ligger längre bort?

FTI avser att ersätta skälig och marknadsmässig kostnad för borttransport. Detta kan inkludera merkostnader från tid till annan.

Har inga servicemeddelanden...