2019-04-02

Samverkan för ökad återvinning av förpackningar och tidningar

I en ny överenskommelse, även kallad samverkansplattform, har kommun och näringsliv enats om hur nya och kommande regelverk ska genomföras på bästa sätt för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Syftet med samverkansplattformen är dels att ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt och dels att bidra till Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området. I ett första steg kommer samrådsprocesser inledas på prov med 10 kommuner. Efter detta avser FTI att, givet att Naturvårdsverkets vägledning är färdigställd, efter sommaren påbörja samrådsförfarandet i full skala.

Läs mer om samverkansplattformen här

Har inga servicemeddelanden...