2019-04-24

Skår får återvinningsstation

8 maj får Skår sin första återvinningsstation. Stationen är placerad på Sankt Sigfridsgatan, utanför polishuset. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Stationen är efterlängtad av boende i Skår som länge haft en önskan om att få en återvinningsstation i området.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en efterfrågad återvinningsstation i Skår. Det är roligt att kunna göra det lättare för alla som bor i närheten att återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Vi på Kretslopp och vatten är väldigt nöjda med att det nu finns en återvinningstation i Skår och vi vet att den är efterlängtad, säger Carin Kvillborn, procesledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv