2019-04-26

Bygglov söks för etablering av återvinningsstation i Lanna

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansöker nu om bygglov för att etablera en återvinningsstation vid Hidinge skola i Lanna. Bygglovsansökan är resultatet av ett gott samarbete mellan Lekebergs kommun och FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Nuvarande återvinningsstation vid Lanna C är trång och kommunen och FTI har länge sökt efter en lämplig ersättningsplats. Nu finns möjligheten vid Hidinge skola. Om bygglov beviljas kommer den gamla återvinningsstationen att avetableras i samband med nyetableringen, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Det är roligt att vi äntligen hittat en plats med mycket bättre tillgänglighet. Om bygglovet beviljas kommer invånarna i Lanna ha möjlighet att återvinna lättare, säger Ulla Krohn, FTI.

- Det är mycket glädjande och behövligt att FTI bygger en ny återvinningsstation. Det är en viktig del i en ort i tillväxt och en förutsättning för en hållbar utveckling, kommenterar Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv