2019-05-06

Återvinningsstation i Stenungsund får tillfälligt ny plats

Återvinningsstationen i Solgårdsdalen, Stenungsund flyttades den 2 maj på grund av markarbete. Arbetet beräknas ta cirka 2-3 månader. Under tiden är stationen placerad på Hallernaledens IP.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och vi hoppas att placeringen vid Hallernaledens IP ska fungera lika bra för våra återvinnare under den tid som arbetet pågår, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...