Grafisk profilmanual

I vår grafiska profilmanual kan du bland annat hitta färgerna för våra materialslag och pictogram samt användningen av dessa.

Pictogrammen finns att hämta i vår bildbank.

I profilmanualen finns även vilka typsnitt vi använder oss av och hur dessa används.

Grafisk profilmanual för Förpacknings- och TidningsinsamlingenPDF

Har inga servicemeddelanden...