2019-05-16

Återvinningsstation tas bort i Piteå

Återvinningsstationen vid Ica Annelund i Piteå stängs 31 maj på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstationerna vid Matkronan på Kolmilavägen och på Abborrgatan i Djupviken.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en välanvänd återvinningsstation måste stängas. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på de närliggande återvinningsstationerna och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Jenny Randborg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...