2019-05-17

Återvinningsstation i Ale får ny plats

Återvinningsstationen på Emmas väg i Älvängen, Ale flyttas den 17 maj för bättre tillgänglighet. Tillsammans med Ale kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen flyttas till Kronovägen 1, Älvängen.

Flytten har varit planerad sedan en tid tillbaka. Den nya stationen har en större yta vilket gör att bättre behållare kan ställas ut och servicen till de boende i området ökar.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och hoppas att den nya placeringen ska ge bättre service för våra återvinnare. Vi är väldigt glada att vi äntligen kan genomföra denna flytt som varit planerad ett tag, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv