2019-05-22

Avfall sverige bryter samarbete

Igår gick Avfall Sverige ut med information om att de tills vidare valt att avbryta samarbetet med FTI kring den samverkansplattform som togs fram tillsammans med FTI och SKL i april. Som skäl uppger Avfall Sverige att FTI saknar flexibel inställning till olika lokala lösningar.

- Vi delar inte deras bild. För oss är det viktigt att den insamlingslösning som väljs ska respektera både kommuners och producenters gjorda investeringar och leda till miljönytta, både lokalt och för hela samhället, säger Håkan Ohlsson, VD på FTI.

FTI och Avfall Sverige står fortfarande bakom plattformen och hoppas att kontakterna ska kunna tas upp igen när oklarheter utanför plattformen tydliggjorts.

- Vi har arbetat hårt för att få till ett bra samarbete och vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt, men vi har en fortsatt god relation och är inställda på att samarbetet kommer att återupptas, säger Håkan Ohlsson.

Har inga servicemeddelanden...