2019-05-23

Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Rågsved

Återvinningsstationen på Hagsätravägen i Rågsved, Stockholm, stängs tillfälligt 29 maj på grund av byggnation på platsen. Stationen planeras att få ny plats tvärs över gatan men bygglovet är inte helt klart ännu. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar tills vidare återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstationerna på Vintrosagatan/Olshammarsgatan och vid Rågsveds Skolgränd.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar på våra andra återvinningsstationer tills stationen hamnar på sin nya plats, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationerna på Vintrosagatan/Olshammarsgatan och vid Rågsveds Skolgränd, och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...