2019-05-23

FTI deltar på Pack@lunch

FTI arbetar för att få in fler förpackningar och tidningar i cirkulära flöden. På Pack@lunch den 24 maj pratar vi om design för återvinning för aktörer inom förpackningsbranschen.

Det som avgör om en förpackning är återvinningsbar eller inte är de val som görs när den designas och utformas. För att vägleda i de olika val som behöver tas när förpackningen utformas har vi tagit fram manualer för design för återvinning för papper- metall- och plastförpackningar. Dessa kommer att gås igenom på seminariet.

Pack@lunch arrangeras av Packmarknaden tillsammans med FTI. Förutom FTI kommer representanter för Tetra Pak och IKEM att presentera information från sina verksamheter.

Har inga servicemeddelanden...