2019-05-27

Beddingestrand får återvinningsstation i sommar

Den 10 juni ställs en återvinningsstation ut på Pärlvägen i Beddingestrand, Trelleborg. Stationen kommer att vara på plats över sommaren och tas hem igen i slutet av augusti. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Trelleborgs kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Tillsammans med Trelleborgs kommun testar vi nu att ställa ut en sommarstation för förpackningar av glas, plast och papper som ofta ökar under sommaren. I slutet av augusti kommer stationen att tas bort för att förhoppningsvis ställas ut nästa sommar igen. Tidningar och metallförpackningar kan lämnas på någon av våra andra återvinningstationer i Trelleborg.

– Efter ett gott samarbete med kommunen testar vi nu en sommarstation i Beddingestrand. Vi hoppas att den blir välbesökt och att vi kan fortsätta på fler platser nästa sommar, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv