2019-05-28

Glanshammar får tillbaka återvinningsstation

Den 11 juni ställs en ny återvinningsstation ut på Kemivägen i Glanshammar. Stationen är placerad utanför återvinningscentralen och är resultatet av ett gott samarbete mellan Örebro kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationen i Glanshammar togs bort i maj 2015 på markägarens begäran och sedan dess har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen arbetat tillsammans med Örebro Kommun för att hitta yta för en ny station.

– Vi är väldigt glada att nu äntligen lyckats få tillbaka en återvinningsstation för boende i Glanshammar. Det har varit en lång process, men nu är vi i hamn, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Glanshammar att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Ulla Krohn, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv