2019-05-29

Återvinningsstation tas bort i Ortviken

Återvinningsstationen i Ortviken, Sundsvall, stängs 12 juni på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna på Tivolivägen i Haga, Norra vägen i Bydalen och Hagelvägen i Tunadal.

Pappersbruket i Ortviken ska byggas om vilket gör att återvinningsstationen inte längre får plats. Tyvärr finns i dagsläget ingen ersättningsplats för stationen, men FTI är positiva till nyetablering på en annan plats i Ortviken om det finns en lämplig markyta.

– Det är alltid tråkigt när en välfungerande återvinningsstation stängs då tillgängligheten försämras för alla engagerade återvinnare. Vi beklagar att invånarna i detta område nu får längre till återvinningen. Jag hoppas att alla återvinnare har möjlighet att använda någon av de andra stationerna i Sundsvall, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv