2019-06-03

Tillfällig återvinningsstation ställs ut i Tyresö

Den 11 juni ställs en tillfällig återvinningsstation ut vid Blomkärrsvägen i Tyresö. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den tillfälliga stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar. Tidningar behöver dock lämnas på annan plats.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en tillfällig återvinningsstation i Tyresö. Stationen kommer att finnas vid Blomkärrsvägen fram till dess att byggnationen vid Nyfors buss/vändplats är klar och en återvinningsstation kan ställas ut där enligt detaljplan och givet bygglov. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här tillfälliga stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Tyresö att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar, säger Annika Ahlberg, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
Annika.ahlberg@ftiab.se

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv