Gör så här

Töm

Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda. Vik ihop och platta till papperförpackningar och lägg gärna de mindre i de större. Då tar de mindre plats både under diskbänken och i återvinningsbehållarna, vilket gör att du inte behöver ta dig till återvinningsstationen lika ofta och vi behöver inte transportera luft. Onödiga transporter är en miljöbov och tillsammans kan vi minska dem!

Låt olika förpackningar av plast och metall ligga separerade från varandra i respektive behållare. De sorteras maskinellt innan det är dags för återvinning.

Se våra tips för hur du kan vika ihop och packa förpackningarna på ett smartare sätt.

Sortera

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Rengör
Separera
Platta till
Sortera
Har inga servicemeddelanden...